як поставити завантаженн€ в биосе

„асто при неполадках з комп`ютером потр≥бно завантажити його н≥ з жорсткого диска, а з будь-€кого пристрою, що п≥дключаЇтьс€. « DVD-приводу, з флешки, з п≥дключеного зовн≥шнього жорсткого диска.
ƒл€ цього необх≥дно вибрати джерело завантаженн€ системи.≤нструкц≥€
1
ѕри включенн≥ комп`ютера натисн≥ть ≥ утримуйте "delete". Ќайчаст≥ше саме вона в≥дпов≥даЇ за завантаженн€ оболонки BIOS. якщо не вдаЇтьс€ завантажити BIOS натискаючи цю кнопку - спробуйте наступн≥ клав≥ш≥: "F1", "F2" "F10", "F11", "Esc".
2
ѕ≥сл€ того, €к ви зайшли в BIOS, в≥дкрийте меню "advanced bios features". Ќеобх≥дно знайти п≥дрозд≥л цього меню, €кий в≥дпов≥даЇ за чергов≥сть завантаженн€ з р≥зних пристроњв. Ќазва цього пункту залежить в≥д виробника материнськоњ плати комп`ютера. Ќайчаст≥ше цей пункт називаЇтьс€ "Boot Sequence". “ак само в BIOS може бути дек≥лька параметр≥в, €к≥ визначають пор€док завантаженн€ прост≥ше: «ѕерше завантажувальний пристр≥й (First boot device)», «другий завантажувальний пристр≥й (Second boot device)», «трет≥й завантажувальний пристр≥й (Third boot device)».

«а допомогою клав≥ш≥ "enter", клав≥ш "Page up", "Page down", або клав≥ш «+» ≥ «-» необх≥дно встановити пор€док перев≥рки завантажувальних пристроњв. “ак, €кщо першим пристроЇм варто DVD-прив≥д, наступним флешка, наступним жорсткий диск, то система посл≥довно буде перев≥р€ти ц≥ пристроњ при включенн≥. ≤ €к т≥льки на будь-€кому з цих пристроњв будуть ви€влен≥ завантажувальн≥ файли, комп`ютер продовжить завантаженн€ саме з нього, ≥гноруючи на€вн≥сть системних файл≥в на пристро€х, €к≥ перев≥р€ютьс€ п≥сл€.


ѕод≥лис€ в соц мережах:

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!
—хож≥
» » як поставити завантаженн€ в биосе